22-24/08/2018 Vietjet 0 đồng

CHÀO MỪNG ĐƯỜNG BAY MỚI ĐẾN NHẬT BẢN

Nguồn: Vietjet air

  1. Thời gian khuyến mãi: 22-24/8/2018 (12h -14h mỗi ngày)
  2. Giá vé khuyến mãi: Chỉ từ 0 đồng/vé(chưa bao gồm thuế, phí và các lệ phí khác)
  3. Số lượng mở bán tối đa: 2,500,000vé
  4. Hành trình bay:

– Hà Nội –> Tokyo (Nhật Bản) -NEW
– Hà Nội –> Osaka (Nhật Bản) -NEW
– TP.HCM -> Osaka (Nhật Bản) -NEW

& tất cả đường bay trong nước và quốc tế khác

  1. Thời gian bay:

– 08/11/2018 – 30/6/2019 (HAN-KIX-HAN)

– 14/12/2018 – 30/6/2019 (SGN-KIX-SGN)

– 11/1/2019 – 30/6/2019 (HAN-NRT-HAN)

– 5/9/2018 – 30/6/2019 (cho những đường Vietjet đã bay)

(trừ ngày lễ tết theo quy định)

  1. Kênh bán:

– Website: www.vietjetair.com

– Mobile: m.vietjetair.com

– Facebook: https://www.facebook.com/vietjetvietnam  , mục “Đặt vé”

  1. Điều kiện vé:

– Đổi tên: không áp dụng

– Hoàn vé: không áp dụng

– Đổi ngày bay, hành trình: được phép, đóng lệ phí và chênh lệch giá vé theo điều kiện vé Promo

  1. Hình thức thanh toán:Thanh toán ngay bằng các loại thẻ:

– Tín dụng Visa/Master/AMEX/JCB, UPI

– Thẻ nội địa ATM đã đăng ký Internet Banking (áp dụng đối với Việt Nam)

Lưu ý: Chương trình có thể chấm dứt sớm hơn khi số lượng vé được bán hết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *