• Menu
  • Menu

Tag - Dambulla Cave Temple

Dambulla Cave Temple, Sri Lanka

Nguồn: KCT-Travel Vị trí: Dambulla – Srilankahttps://goo.gl/maps/3sWMmVSADZ22 Thông tin chung: Ngôi đền Rock of Dambulla, gọi Jumbukola Vihara (Dambulla Chùa Hang) trong (Mahavamsa) -the chính Pali Chronicle của Sri Lanka, nằm khoảng bốn mươi bảy dặm phía tây bắc của Kandy, kinh đô cuối cùng của các vị vua Sinhalese, trên chính đường đến Anuradhupura. Cách ngắn nhất...