Ngày hội săn vé đặc biệt nhất trong năm cùng JIN AIR MARKET(2-8/7/2018)

Ngày hội săn vé đặc biệt nhất trong năm, JIN AIR MARKET. Chương trình khuyến mãi lớn nhất của Jin Air chỉ diễn ra 2 lần trong một năm. Hãy đăng ký thành viên Jin Air ngay hôm nay để tham gia chương trình khuyến mãi đặc biệt này nào! Những thành viên mới đăng […]