Ecolodge ở Việt Nam

Nguồn: KCT Travel Ecolodge – kỳ nghỉ xanh, kỳ nghỉ sinh thái – được hiểu đơn giản là đi du lịch mà vẫn bảo vệ môi trường và duy trì cuộc sống yên vui của người dân địa phương. Ecolodge được phân biệt rõ rệt với mô hình lưu trú hotel và resort qua cách xây dựng […]