Kinh nghiệm du lịch Pháp – Ý từ A đến Z

Ký sự Du Lịch Ý – PHÁP (07/2018) Nguồn: Trà Vinh Chuẩn bị: Lưu ý mùa hè Pháp Ý nắng nhé, năm nay mát, nhiệt độ đang từ 17 đến 30 độ, mọi người lựa trang phục mang đi cho phù hợp. Trời hè thường sẽ sáng từ 5am đến 10pm mới tối trời nhé […]