• Menu
  • Menu

Tag - saigonfood

Ăn Khắp Sài Gòn

Người Sài Gòn, dường như được định nghĩa dễ lắm, cứ được sinh ra, hoặc lớn lên, hoặc lập nghiệp và yêu Sài Gòn thì được gọi là người Sài Gòn. Sài Gòn nói nôm na như một nồi “lẩu thập cẩm” vì nơi đó có dân di cư từ những vùng miền khác đến như miền tây lên, miền bắc miền trung vào. Chính vì vậy ẩm thực sài gòn rất ư là phong phú. Bạn muốn kiếm một tiệm người miền bắc...