• Menu
  • Menu

Tag - Sangdhamsongchevit

Sangdhamsongchevit

Nguồn: KCT-Travel

Vị Trí:

Thái Lanhttp://www.sangdhamsongchevit.com/home.htmlhttps://goo.gl/maps/GiRixrqNcD82

Thông tin chung:

Do không biết tiếng Thái và chi vô tình ghé qua đây thôi, khuôn viên chùa rất lớn nên mình đón dó chính là thiền viện.Sẽ cập nhật thông tin khi mình có thêm

Sangdhamsongchevit – Thái Lan