Vietnamairlines Khuyến mãi từ 2/3 đến 6/3 nội địa và quốc tế

Nguồn: Website Vietnamairlines Nội Địa Giai đoạn đi: 12/02/20-28/04/20 Giau đoạn chiều về: 12/02/20-28/04/20 Từ Đến Giá vé một chiều Hà Nội Đà Nẵng 919.000 VND Hà Nội Huế 809.000 VND Hà Nội Nha Trang 1.139.000 VND Hà Nội Phú Quốc 1.139.000 VND Hà Nội Tp.Hồ Chí Minh 1.359.000 VND Tp.Hồ Chí Minh Đà Nẵng 919.000 VND Tp.Hồ Chí Minh Hải […]