Chùa Tản Viên – Ba Vì

Nguồn: http://www.nuibavi.com/bavi/Chua-Tan-Vien-Son.html Sườn Tây dãy núi Ba Vì, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội https://goo.gl/maps/Wo6gjgFpdPn Thông tin chung: Chùa Tản Viên có tên hiệu đầy đủ là “Tản Viên Sơn Quốc Tự” là một ngôi chùa cổ có từ ngàn xưa. Ngôi chùa hiện nằm trong khu quần thể di tích quốc gia Đền […]