• Menu
  • Menu

Kết Nối Yêu Thương

Mỗi năm một lần, nhóm Kết Nối Yêu Thương KCT sẽ tổ chức một chuyến thiện nguyện và khám phá một vùng đất mới!

Kết Nối Yêu Thương 2017

Mỗi năm một lần, nhóm Kết Nối Yêu Thương KCT lại xin đóng góp của gia đình và anh chị em gần xa của nhóm. Năm nay nhóm quyết định quay lại thăm mấy cháu nhỏ ở Trung tâm Nhân đạo Đô Lương - Nghệ An.