• Menu
  • Menu

Kết Nối Yêu Thương 2019

Một sân chơi mới, một góc thư viện nhỏ nhỏ cho mấy cháu ở Trung tâm Nhân đạo Đô Lương – Nghệ An

Nguồn: KCT Phượt

Tháng 8 năm 20219

Khu sân chơi của mấy cháu ở Trung tâm Nhân đạo Đô Lương – Nghệ An đã cũ. Anh Viễn, một đồng nghiệp, một người anh và một người phượt thủ đã sơn lại cho mấy cháu trước lúc nhóm Kết Nối Yêu Thương KCT đến và thăm mấy cháu vào tháng 8/2019.

Trung tâm Nhân đạo Đô Lương – Nghệ An (Kết Nối Yêu Thương 2019)

Và một thư viện nhỏ nhỏ cho mấy cháu

Trung tâm Nhân đạo Đô Lương – Nghệ An (Kết Nối Yêu Thương 2019)
Trung tâm Nhân đạo Đô Lương – Nghệ An (Kết Nối Yêu Thương 2019)
Trung tâm Nhân đạo Đô Lương – Nghệ An (Kết Nối Yêu Thương 2019)
Trung tâm Nhân đạo Đô Lương – Nghệ An (Kết Nối Yêu Thương 2019)
Trung tâm Nhân đạo Đô Lương – Nghệ An (Kết Nối Yêu Thương 2019)
Trung tâm Nhân đạo Đô Lương – Nghệ An (Kết Nối Yêu Thương 2019)

Nhóm thiện nguyện đã phượt về Hà Tĩnh với cửa khẩu Cầu Treo và cột mốc 476.

Cột mốc 476 – cửa khẩu Cầu Treo – Hà Tĩnh
Bài viết liên quan:  Kết Nối Yêu Thương 2023
KCT Travel

Một chàng trai người Sài Gòn ra Hà Nội lập nghiệp được hơn mười năm. Phượt là một trong những đam mê lúc nhàn rỗi và đã gặp nhiều khó khăn, thời gian lúc tìm thông tin. Với những trải nghiệm của bản thân và những người bạn, Hắn muốn gửi gắm chút kinh nghiệm cho những người cùng chí hướng qua website này.

View stories

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *