• Menu
  • Menu

Tượng Phật Qua Ống Kính của Hắn

Ở khắp nơi trên thế giới, nhiều bức tượng Phật được dựng lên để xoa dịu những nổi đau cũng như bảo vệ tinh thần cho chúng sinh!

Nguồn: KCT Travel

Đức phật tướng hảo trang nghiêm, kim dung từ bi, hàng sơ học chỉ có thể dựa vào thánh tượng mới có thể nhận thức được Phật.

Chủng loại thánh tượng của Đức Phật rất nhiều, có loại dùng gỗ đá để điêu khắc, có tượng dùng vàng để tạc, có loại vẽ trên giấy. Thánh tượng có tượng ngồi tượng đứng thậm chí có cả tượng nằm.

Bất luận là tuợng điêu khắc bằng đá bằng gỗ tạc bằng vàng kim, thêu trên vãi hay vẽ trên giấy, bất luận là tượng đứng ngồi hay nằm đều thể hiện từ bi trang nghiêm tôn sùng vĩ đại của Đức Phật làm cho người ta nhìn thấy thì khởi tâm kính ngưỡng hâm mộ.

Tượng phật Atama Daibutsu ở Hill of Buddha – Hokkaido
Tượng phật bằng gỗ ở chùa Ngar Htat Gyi Pagoda
Tượng phật nằm ở Wat Yai Chaumongkhon
Tượng phật nằm trong hang Phnom Koulen Pagoda
Tượng Phật ở Hành trình Thái Lan 2017
Tượng Phật ở Hành trình Thái Lan 2017
Tượng Phật ở Hành trình Thái Lan 2017
Tượng Phật ở Hành trình Thái Lan 2022
Tượng Phật ở Hành trình Thái Lan 2018
Tượng Phật ở Hành trình Thái Lan 2018
Tượng Phật ở Hành trình Thái Lan 2017
Tưỡng Phật ở Hành trình Sri Lanka Tháng 3 năm 2017
Tưỡng Phật ở Hành trình Sri Lanka Tháng 3 năm 2017
Tượng Phật ở Hàn Quốc vào Mùa Thu Korea 2017-3
Tượng Phật vào Mùa Thu Hàn Quốc 2018
Tưỡng Phật ở Showa Daibutsu Buddha – Aomori – Japan Tháng 9 nằm 2023
Tưỡng Phật ở Nihon-ji Daibutsu – Chiba – Japan Tháng 9 Năm 2023

Bài viết liên quan:  Mihintale Budda Statue
KCT Travel

Một chàng trai người Sài Gòn ra Hà Nội lập nghiệp được hơn mười năm. Phượt là một trong những đam mê lúc nhàn rỗi và đã gặp nhiều khó khăn, thời gian lúc tìm thông tin. Với những trải nghiệm của bản thân và những người bạn, Hắn muốn gửi gắm chút kinh nghiệm cho những người cùng chí hướng qua website này.

View stories

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *