• Menu
  • Menu

Kết Nối Yêu Thương 2024 – Trung tâm Nhân đạo Đô Lương

Quay lại Trung tâm Nhân đạo Đô Lương một ngày mùa xuân với một buổi trưa ấm áp cho mấy cháu.

Nguồn: KCT Phượt

Tháng 2 năm 2024

Sau tết có dịp ghé về Nghệ An nên quyết định ghé về Đô Lương thăm mấy cháu ở Trung tâm Nhân đạo Đô Lương. Hiện giờ trung tâm chỉ còn hơn 50 cháu.

Trung tâm Nhân đạo Đô Lương – Nghệ An (Kết Nối Yêu Thương 2024)
Trung tâm Nhân đạo Đô Lương – Nghệ An (Kết Nối Yêu Thương 2024)

Chuyến đi này nhóm Kết Nối Yêu Thương KCT kết hợp với nhóm Đô Lương Yêu Thương nấu cho mấy cháu một buổi trưa! Xin chân thành cám ơn nhóm Đô Lương!

Trung tâm Nhân đạo Đô Lương – Nghệ An (Kết Nối Yêu Thương 2024)
Trung tâm Nhân đạo Đô Lương – Nghệ An (Kết Nối Yêu Thương 2024)
Trung tâm Nhân đạo Đô Lương – Nghệ An (Kết Nối Yêu Thương 2024)
Trung tâm Nhân đạo Đô Lương – Nghệ An (Kết Nối Yêu Thương 2024)
KCT Travel

Một chàng trai người Sài Gòn ra Hà Nội lập nghiệp được hơn mười năm. Phượt là một trong những đam mê lúc nhàn rỗi và đã gặp nhiều khó khăn, thời gian lúc tìm thông tin. Với những trải nghiệm của bản thân và những người bạn, Hắn muốn gửi gắm chút kinh nghiệm cho những người cùng chí hướng qua website này.

View stories

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *