• Menu
  • Menu

Kết Nối Yêu Thương 2017

Mỗi năm một lần, nhóm Kết Nối Yêu Thương KCT lại xin đóng góp của gia đình và anh chị em gần xa của nhóm. Năm nay nhóm quyết định quay lại thăm mấy cháu nhỏ ở Trung tâm Nhân đạo Đô Lương – Nghệ An.

Nguồn: KCT Phượt

Tháng 10 năm 20217

Mỗi năm một lần, nhóm Kết Nối Yêu Thương KCT lại xin đóng góp của gia đình và anh chị em gần xa của nhóm. Năm nay nhóm quyết định quay lại thăm mấy cháu nhỏ ở Trung tâm Nhân đạo Đô Lương – Nghệ An.

Năm nay trung tâm có tầm gần 100 cháu và cần rất nhiều nhu yếu phẩm như gạo, sữa, dầu ăn…

Trung tâm Nhân đạo Đô Lương – Nghệ An (Kết nối yêu thương 2017)
Trung tâm Nhân đạo Đô Lương – Nghệ An (Kết nối yêu thương 2017)
Bài viết liên quan:  Kết Nối Yêu Thương 2023
KCT Travel

Một chàng trai người Sài Gòn ra Hà Nội lập nghiệp được hơn mười năm. Phượt là một trong những đam mê lúc nhàn rỗi và đã gặp nhiều khó khăn, thời gian lúc tìm thông tin. Với những trải nghiệm của bản thân và những người bạn, Hắn muốn gửi gắm chút kinh nghiệm cho những người cùng chí hướng qua website này.

View stories

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *