• Menu
  • Menu

Tag - chùa long sơn

Chùa Long Sơn – Nha Trang

Vị Trí: Nha Trang – Việt Namhttps://goo.gl/maps/2C45QA5DCfy Thông tin chung: Chùa Long Sơn do nhà Hoà thượng Thích Ngộ Chí (sinh năm 1856), húy thượng Phổ hạ Trí, thế danh là Nguyễn Tám Văn Nghi, theo dòng Thiền Lâm tế đời thứ 39 khai sơn sáng lập năm 1886 với tên gọi là Đằng Long tự. Ban đầu chùa chỉ là một căn nhà tranh nằm tại đỉnh đồi Trại Thủy(nơi đặt...