• Menu
  • Menu

Tag - datphat

SRI LANKA – GIỌT LỆ ĐÀI TRANG

NGUỒN: NGUYEN THAI DUY Người Việt ít đi Sri Lanka vì trong tâm thức đây là một nước nghèo, nghèo hơn Việt Nam thì đi làm gì. Hơn thế nữa Sri Lanka lại xảy ra nội chiến liên miên suốt mấy thập niên nên hoà bình thực sự mới hiện hữu trên đất nước 60% dân số theo đạo Phật này được chừng 5 năm. Nói đến Sri Lanka mọi người chỉ biết đến thứ nhất là trà mà thương hiệu...