Sapa – Mùa lúa chín

Tháng 9-2019 Tham khảo thông tin chung của Sapa phần 1 tại đây Chuyến này Ken có dịp đi Teambuilding cùng công ty lên Sapa, sau khi tiềm hiểu thì xe 16 chỗ sẽ là phương tiện tốt nhất nếu bạn đi đông vì Sapa cấm các xe lớn. Thời gian xe chạy từ sân […]