• Menu
  • Menu

Tag - Hắn Ba Lô & đi

Hắn & Thế giới – Ba Lô & đi

Hoài niệm của KCT cập nhật tháng 11 năm 2022 Hắn – nhớ lại những nơi đã đi và ghi chú lại đây vì sợ già rồi sẽ không nhớ được. Một góc nhỏ để Hắn ghi lại các nước mà hắn đã đặt chân tới, có những nước chỉ vài tiếng như một lữ khách vội vả, có những nước đi hoài không đếm được. KCT 2023 Những nước đã đi Mục tiêu: số nước bằng số tuổi hoặc lớn hơn. Tuy nhiên, vẫn...