Kinh nghiệm Trekking Chiêu Lầu Thi (Hà Giang) từ A đến Z

Nguồn: Phiêu Diêu Cung: Cung Bản Phùng, Chiêu Lầu Thi, Hoàng Su Phì – Hà Giang Chiêu Lầu Thi hay Kiêu Liều Ti thuộc địa phận thôn Tân Minh và thôn Chiến Thắng, xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì. Theo tiếng Hán, Chiêu Lầu nghĩa là chín bậc, Thi là tảng đá to và […]