• Menu
  • Menu

Tag - Le Champ

Mù Cang Chải (Yên Bái) – Mùa lúa trổ bông

Review by: KCT TRAVEL Giữa tháng 8/2020 Đồi mâm xôi – La Pán Tẩn  Đồi mâm xôi – La Pán Tẩn thuộc bản Hán Xung, xã La Pán Tẩn, Mù Cang Chải- Yên Bái. Đến hẹn lại lên, vào mùa lúa chín những thửa ruộng bậc thang chín vàng óng ở Mù Cang Chải nối tiếp nhau tới tận chân trời thu hút giới trẻ tới check-in tuyệt đẹp. Sở dĩ được gọi là đồi mâm xôi, vì...