Thị thực điện tử (evisa) du lịch nước Nga

Nguồn: Sưu tầm & Chia Sẻ Quá trình xét đơn xin thị thực điện tử vào Nga (evisa) sẽ được xử lý trong không quá 4 ngày kể từ khi nộp. Từ 1/8/2023, công dân Việt Nam nằm trong danh sách hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ được cấp evisa để vào Nga. […]