Nhật ký Nhìu Cồ San

2965m Y Tý – Bát Xát – Lào Cai Nguồn: Sang Nguyen Chuyến đi được leader lên lịch là chuyến trek đỉnh Khang Su Văn 3012m được mệnh danh là nóc nhà miền biên viễn, chốt sáu thành viên, bốn xuất phát Sài Gòn, một xuất phát Buôn Mê Thuộc, hội quân với leader ở […]