Phượt Cực Đông – Mũi Đôi

KINH NGHIỆM PHƯỢT MŨI ĐÔI – TREKING CỰC ĐÔNG 13KM (04/2015) Nguồn: NguyenAm – Nhóm Phượt Cái bang Thông tin chung: Giới thiệu chung: Mũi Đại Lãnh (Phú Yên) được coi là điểm cực Đông của nước ta, thậm chí nơi này còn có một cột mốc lớn đề chữ “Nơi đón ánh bình minh đầu […]