• Menu
  • Menu

Tag - resort nổi tiếng

Indonesia – Tôi đi tìm tôi

Sưu Tầm: KCT TRAVEL “Tôi đi tìm tôi” sẽ là chuỗi bài viết do KCT sưu tập và lưu lại trong kỳ làm việc online ở nhà vì đại dịch Covid này. Do chưa được đi nên tất cả hình ảnh đều sưu tầm trên mạng với hi vọng 1 ngày KCT sẽ khám phá được những nơi này! Nói đến Indonesia thì phải nói đến Bali, lần đầu tiên đến đây là năm 2014 và lúc đó chưa biết nhiều...