• Menu
  • Menu

Tag - resorts đẹp ở thái

Thái Lan – Tôi đi tìm tôi

Sưu Tầm: KCT TRAVEL Thái Lan là một nước láng giềng rất đặc biệt với KCT. Lần đầu tiên trong đời đi Thái là năm lớp 12, wow, lần đầu tiên xuất cảnh đó! Đi Thái bao nhiêu lần rồi? KCT không đếm được. Đã từng lái xe máy bên trái trên những con đường xe chạy vù vù ở đất nước nhiều chùa này. Seri “Tôi đi tìm tôi” chắc chắn sẽ là một danh sách dài các nơi...