• Menu
  • Menu

Tag - visa nhật bản

Xin Visa du lịch Nhật Bản tự túc một lần

Kinh nghiệm xin Visa du lịch tự túc 1 lần (updated 03/2019) Nguồn: Trà Vinh  Trang web của đại sứ quán Nhật tại Hà Nội Trang web của Tổng lãnh sự quán Nhật tại Hồ Chí Minh Hồ sơ xin Visa Nhật tự túc tại Hà Nội: Bạn nào đã từng có visa Nhật hoặc 1 trong các nước G7 Anh Mỹ Pháp … dù đã đi 10 năm trước (tất nhiên là còn trên cuốn hộ chiếu cũ đang giữ) thì show cuốn hộ...