• Menu
  • Menu

Tag - cối xay gió

Ký sự Paris of Love – cối xay gió Kinderdij

Nguồn: Trần Chang Cuối cùng chúng tôi cũng phải tạm biệt Hà Lan quay trở lại Pháp. Trước khi về chúng tôi tạt vào thăm cánh đồng cối xay gió Kinderdij Làng cối xây gió Kinderdijk – Hà Lan Làng cối xây gió Kinderdijk – Hà Lan Trời đổ mưa, những cơn mưa lất phất bay như một ngày đầu đông buồn. Bầu trời đầy mây nhưng đôi lúc cũng có chút hửng nắng nhẹ...