• Menu
  • Menu

Tag - cột mốc

Hắn – Chàng trai Sài Gòn đi khắp nơi

Hắn là người phượt thủ nữa mùaBa lô và đi không hơn thuaRong chơi khắp nơi không ngại mưaThế giới bao la không sợ thua!

Hắn & Thế giới – Ba Lô & đi

Hắn & Việt Nam – Hành trình Ba lô & đi

Hắn & Những cột mốc ở Việt Nam

Hắn & Kỳ Quan Thế Giới – Ba lô & đi

Hắn & MGallery khắp nơi trên thế giới

Hắn & Những cột mốc ở Việt Nam

Nguồn: KCT Phượt Phượt dường như chảy trong tim hắn… thích cưỡi trên con ngựa sắt chạy khắp nơi… lâu lâu lại dừng lại chụp mấy cột mốc để lưu lại kỉ niệm! Hà Giang Cột mốc số 0 – Hà Giang – Việt Nam Cà Mau (Quê tui) Cột mốc Mũi Cà Mau Lào Cai Cột Mốc Biên Giới Việt – Trung ở Lào Cai – Việt Nam Cột Mốc Biên Giới Việt –...