• Menu
  • Menu

Hắn – Chàng trai Sài Gòn đi khắp nơi

Hắn là người phượt thủ nữa mùa
Ba lô và đi không hơn thua
Rong chơi khắp nơi không ngại mưa
Thế giới bao la không sợ thua!

https://kinhnghiemdulichkct.com/han-chuoi-six-senses-kha-the-gioi.html
Bài viết liên quan:  Hắn & Cappuccino
KCT Travel

Một chàng trai người Sài Gòn ra Hà Nội lập nghiệp được hơn mười năm. Phượt là một trong những đam mê lúc nhàn rỗi và đã gặp nhiều khó khăn, thời gian lúc tìm thông tin. Với những trải nghiệm của bản thân và những người bạn, Hắn muốn gửi gắm chút kinh nghiệm cho những người cùng chí hướng qua website này.

View stories

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *