Hắn – Chàng trai Sài Gòn đi khắp nơi

Hắn là người phượt thủ nữa mùa
Ba lô và đi không hơn thua
Rong chơi khắp nơi không ngại mưa
Thế giới bao la không sợ thua!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *