• Menu
  • Menu

Nhật Bản qua ống kính của Hắn

Đất nước mặt trời mọc với những bức tranh sống động & trong suốt!

Nguồn: KCT Phượt

Những chuyến đi cuối tuần rồi tiếp sau đó là những chuyến đi dài mọi nơi khắp đất nước mặt trời mọc để ghi lại những kỷ niệm trong suốt!

Great Buddha of Shuurakuen – Nagoya – Tháng 9 năm 2017 Nhật Bản
Kiyomizu – Kyoto -Tháng 9 năm 2017 Nhật Bản
Mùa hè tháng 7 năm 2018 – Nhật Bản
Mùa hè tháng 7 năm 2018 – Nhật Bản
Kotoku-in – Kamakura – Nhật Bản 2018
Mùa hoa anh đào tháng 3 năm 2019 - Nhật Bản
Mùa hoa anh đào tháng 3 năm 2019 – Nhật Bản
Mùa hoa anh đào tháng 3 năm 2019 – Nhật Bản
Mùa hoa anh đào tháng 3 năm 2019 – Nhật Bản
Mùa hoa anh đào tháng 3 năm 2019 – Nhật Bản
Tokyo Daibutsu – the giant Buddha of Tokyo (Nhật Bản) 2019
Mùa hè tháng 7 năm 2019 – Nhật Bản
Mùa hè tháng 7 năm 2019 – Nhật Bản
Mùa hè tháng 7 năm 2019 – Nhật Bản
Shirogane Blue Pond (Aoiike) – Mùa hè tháng 7 năm 2019 – Nhật Bản
Hill of the Buddha -Mùa hè tháng 7 năm 2019 – Nhật Bản
Nanzoin – Fukouka – Japan Tháng 10 năm 2019
Làng Oshino Hakkai – Japan Tháng 9 nằm 2023
Nihon-ji Daibutsu – Chiba – Japan Tháng 9 Năm 2023
Fox Village – Japan – Tháng 9 năm 2023
Showa Daibutsu Buddha – Aomori – Japan Tháng 9 nằm 2023
Showa Daibutsu Buddha – Aomori – Japan Tháng 9 nằm 2023
Showa Daibutsu Buddha – Aomori – Japan Tháng 9 nằm 2023
Nagoya – Japan Tháng 9 nằm 2023
Osaka – Japan Tháng 10 năm 2023
Japan Tháng 10 năm 2023
Đất nước mặt trời mọc mỗi mùa một vẻ!
Nam Thiền Tự – Kyoto- Japan Tháng 10 năm 2023
Bài viết liên quan:  Tượng phật lớn ở Nhật Bản
KCT Travel

Một chàng trai người Sài Gòn ra Hà Nội lập nghiệp được hơn mười năm. Phượt là một trong những đam mê lúc nhàn rỗi và đã gặp nhiều khó khăn, thời gian lúc tìm thông tin. Với những trải nghiệm của bản thân và những người bạn, Hắn muốn gửi gắm chút kinh nghiệm cho những người cùng chí hướng qua website này.

View stories

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *