• Menu
  • Menu

Tag - France

Xin Visa Du Lịch Pháp không khó

Kinh nghiệm xin Visa Pháp (updated 12/2018) Nguồn: Trà Vinh  Bước 1: Vào website:  để tạo tài khoản cá nhân dành cho việc khai form.Sau khi khai tài khoản thì bạn phải log vào email đăng ký để kích hoạt tài khoản, kèm theo email thứ 2 có password tạm thời của tài khoản.Log in vào tài khoản bằng password tạm thời, sau đó đổi password theo ý của mình. Bước 2:...