• Menu
  • Menu

Tag - Kamakura Daibutsu

The Great Buddha – Kōtoku-in (Nhật Bản)

The Great Buddha – Kōtoku-in Nguồn: KCT Travel Thông tin chung Website:  Bức tượng thường được gọi là Kamakura Daibutsu (Đại Phật của Kamakura), một hình ảnh đồng khổng lồ của Amida-butsu (Đức Phật A Di Đà), là hình ảnh nguyên tắc của Kotoku-in. Thực tế là bức tượng ngồi trong không khí cởi mở làm cho nó không bình thường giữa các bức tượng Phật lớn ở Nhật...