Thị thực điện tử E-visa Đài Loan Online

Kinh nghiệm xin Visa Đài Loan Online cập nhật tháng 10/2023 Nguồn: KCT-Travel Thông tin Lãnh sự quán: https://www.roc-taiwan.org/vn_vi/index.html Về việc nộp visa chung bạn có thể tham khảo: https://www.roc-taiwan.org/vn_vi/post/1437.html Theo thông báo ngày 14/09/2023, mình chỉ chia sẻ kinh nghiệm xin visa online cho những đối tượng Công dân Việt Nam nếu đáp ứng […]