Phượt quanh Hà Nội trong ngày (One day trip from Hanoi)

Nguồn: KCT Phượt Tháng 4/2010, chàng trai Sài Gòn valy ra miền bắc với ý định là vừa đi làm vừa đi phượt xung quanh khu ngoài này. Chàng trai ấy nói là chắc ra vài tháng hoặc 1 hay 2 năm rồi về! Covid 2020, chàng trai ấy đã ở trên đất bắc được […]