• Menu
  • Menu

Tag - Phuttha Monthon

Phuttha Monthon – Tượng phật bước đi

Nguồn: KCT-Travel Địa điểm: Bangkok – Thai Lanhttps://goo.gl/maps/zfYCnxkVzYE2 Thông tin chung: Tượng Phật tại Phutthamonthon Phutthamonthon (tiếng Thái: พุทธ มณฑล, cũng được viết là Phật Monthon, từ tiếng Phạn Phật Máṇḍala, ‘quả cầu Phật’) là một công viên Phật giáo ở quận Phutthamonthon, tỉnh Nakhon Pathom của Thái Lan, phía tây Bangkok. Tượng...