Chùa Beopju (Pháp Trụ) – Chungcheiongbuk (Hàn Quốc)

Nguồn: KCT-Travel

405 beopjusa-ro, Songnisan-myeon, Boeun-gun, Chungcheongbuk-do, South Korea

Theo ghi chép trong quyển Donggukyeojiseungram (Đông quốc dư địa thắng lãm) từ thời đại Joseon, chùa Beopju được cho là do Tổ sư Euishin (Nghĩa Tín) xây dựng. Ngôi chùa ôm trong mình nhiều bảo vật quốc gia như tháp gỗ năm tầng lâu đời nhất Hàn Quốc là điện Palsang (Bát Tương), đèn bằng đá được đỡ bằng cặp sư tử đá, và bể đựng nước bằng đá hình hoa sen (Thạch Liên Trì).

Chùa Beopju – Chungcheong – Hàn Quốc

Chùa Beopju, ngôi chùa lớn nhất vùng Chungcheong nằm trong công viên quốc gia Songnisan. Chùa có nhiều vật được công nhận là di sản văn hóa (3 vật được công nhận là quốc bảo, 5 vật được công nhận là bảo vật) . Chùa Beopju nổi tiếng với Điện Palsang (được công nhận là quốc bảo), đèn sử tử đôi bằng đá và tượng di lặc Geumdong Mireuk Daebul cao 33m

Chùa Beopju – Chungcheong – Hàn Quốc

Lời nhắn nhủ:

Đôi khi khó có thể viết hết hoặc chia sẻ hết những gì Ken biết. Nếu trong trường hợp bạn cần thêm thông tin gì thì đừng ngần ngại liên lạc với Ken. Không hứa là giải đáp được tất cả thắc mắc nhưng biết gì sẽ nói nấy:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *