Sigiriya Temple -Srilanka

Nguồn: KCT-Travel

Vị trí:

  • Sigiriya – Srilanka
  • https://goo.gl/maps/ud3JRPR7tRG2

Thông tin chung:

Chưa có thông tin!

Sigiriya Temple
Sigiriya Temple

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *